Контакти:

гр.София, кв.Горна баня, бул.”Никола Петков”143,

Дипломатически клуб “Глория Палас”

телефон:

0888 410 884;    0886 911 227;    0888 866 566

Административен адрес

София, 1404 ж.к. “Гоце Делчев” ул. “Г. Измирлиев” № 24 в сградата на 121 СУ “Георги Измирлиев”

 

  • Във връзка с влезлия в сила от 25 май 2018 г. нов Регламент за защита на личните данни, ЧСУ „Орфей“  обработват, съхраняват и предоставят лични данни с цел изпълнение на задълженията си към МОН, РУО, и др. държавни и общински органи.

   При обработване, съхранение и предоставяне на личните данни стриктно спазваме принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност,  и свеждане до минимум на събираните данни и гарантиране на подходящо ниво на съхранение на личните данни.

 

Пишете ни